Om oss

Det ledende leverandørmiljøet i nord

Thomas Borgen

E-post:
tb@kph.no
Tlf:
95144172

Ken Tollaksen

E-post:
ken.tollaksen@akersolutions.com
Tlf:
41459548

Eldbjørg Fagerjord

E-post:
ef@kph.no
Tlf:
48102814

Ida Glørstad Jørgensen

E-post:
igj@kph.no
Tlf:
92481374

Charles Lien

E-post:
charles.lien@momek.no
Tlf:
90565218

Kjell Giæver

E-post:
kg@arcticenergy.net
Tlf:
95154900

Kristine Alstad Nicolaisen

E-post:
kristine.alstad@helgelandkraft.no
Tlf:
98901536

Rune Jensen

E-post:
Rune.Jensen@sintef.no
Tlf:
94781656

Tom Eilertsen

E-post:
tom.eilertsen@quantservice.com
Tlf:
90547403

Trond Eide

E-post:
trond@visual360.no
Tlf:
90969901

Om oss

Ocean Cluster Helgeland akter å være det ledende leverandørmiljøet innenfor havrommet. Det skal vi klare gjennom å:

  • Skape attraktive møteplasser og identifisere nye muligheter tidlig. Planene om økt aktivitet i nord fra havvind, offshore havbruk og andre næringer i havrommet er eksempler på dette. 
  • Sette Helgeland på kartet. Det er ikke uten grunn at vårt nye navn, Ocean Cluster Helgeland, er internasjonalt. Helgeland er et Norge i miniatyr med fornybar energi, industri, innovative teknologibedrifter, havbruk og mye mer. Dette kommuniserer vi høyt og tydelig. 
  • Løfte fram kompetansen og industrien. Helgeland er et episenter for det grønne skiftet, og store naturresurser og grønn energi gir de beste forutsetningene for å skape verdier i en bærekraftig framtid. Vi har forskjellige type industri, og det betyr at leverandørene på Helgeland har spisskompetanse innen mange forskjellige bransjer. Det leveres fra Helgeland – til hele verden. 

Historien

Olje- og gassklynge Helgeland var den første Innovasjon Norge-klyngen på Helgeland. Det betyr at vi har en historisk forankring og relasjoner mellom bedrifter som går langt tilbake i tid. Skal vi få til samarbeid må vi ha tillit til hverandre. Det har vi fått, og den tar vi godt vare på.  

Vi ble etablert i 2011, da oljenæringen var på vei til å etablere seg langs Helgelandskysten. Olje- og gassklynge Helgeland ble en møteplass for leverandør for å posisjonere seg mot oljenæringen. Som den første klyngen i Norge fikk vi ARENA Pro-status i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, i tidenes hardeste konkurranse. Vi har bygd oss opp sammen med gode samarbeidspartnere og medlemsbedrifter over en tiårsperiode – og nå står vi sterkt sammen som Ocean Cluster Helgeland. 

Framtida

Klyngen bidrar til å skape aktivitet hos nordnorske leverandører og få synliggjort verdiskapningen som følger petroleumsaktivitet i nord. Samtidig har klyngen kapasitet og kompetanse for leveranser til andre næringer og for å lykkes med å oppnå synergier mellom ulike næringer. Ocean Cluster Helgeland vil ha stor betydning for bærekraftig og lønnsom utnyttelse av de rike naturressursene i nord.  

Den neste og avgjørende fasen i den globale overgangen til lavkarbonsamfunnet skjer nå, og havvind kommer til å spille en nøkkelrolle. Da er det viktig at vi posisjonerer oss, slik at vi kan komme tidlig inn når ny kompetanse bygges og nye markeder åpner seg opp. For at det grønne skiftet skal lykkes er det viktig.  

Viktige samarbeidspartnere:

Arctic Energy Partner, Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, myndigheter (lokale, regionale, nasjonale). Operatørene utenfor Helgeland, Equinor og Aker BP, er også med i klyngen.