Energi og havkonferansen i Nord

1 – 2. Juni 2022 i Sandnessjøen

 

VELKOMMEN

Helgelandsrådet og Ocean Cluster Helgeland arrangerer energi- og havromskonferansen Offshore Nordland, i Sandnessjøen den 1. og 2. juni 2022. Årets konferanse blir den 21. i rekken.

Konferansen har utviklet seg til å bli en arena for nærings- og samfunnsaktører og politikere med interesse for utviklingen av aktiviteten innen petroleum, og nå også andre havromsnæringer.

Konferansen starter med lunsj 1. juni og avsluttes med lunsj 2. juni. På ettermiddagen og kvelden 1. juni blir det skjærgårdscruise på Helgelandskysten og god mat og drikke.

Onsdag 01.juni

11:00: Lunsj

12:00 – 13:30

Velkommen
Peter Talseth, Ordfører

Dialog – Betydningen av samarbeid
Thomas Borgen, Klyngeleder Ocean Cluster Helgeland
Kjell Giæver, Direktør Arctic Energy Partners

Blå økonomi og en verden i endring
Audun Wickstrand Iversen, Asset Manager, DNB 

Ressurser i nord: Nåtid og fremtid
Ole Hass, Underdirektør, Oljedirektoratet

Samspill i havrommet
Frank Bakke-Jensen, Fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet

Dialog

14:00 – 15:15

Klimaarbeid og omstilling i olje- og gass. Hvor går veien?
Benedicte Solaas, Direktør Klima og Miljø, Norsk Olje og Gass

Skarv som langsiktig aktivitetshub
Thomas Øvretveit, Skarv Asset manager, Aker BP

Hva skjer i Nord? Muligheter for leverandører
Knut Vidar Larsen, Lete og produksjonsdirektør – Norne, Aasta Hansteen og dypvannsområde Equinor

Basene som knutepunkt for industriell aktivitet og  betydning for verdiskaping
Jann G. Winsents, Adm. Dir. Helgelandsbase

Dialog

15:45 – 17:00

Offshore Wind Opportunities
Ken Tollaksen, Aker Offshore Wind

Havbruk til havs: Ringvirkningspotensiale på Helgeland
Lars Konrad Johnsen, Styreleder, Utror AS / Lovundlaks

Bærekraft med framtidige havnæringer
Anita Evenset, Avdelingsdirektør Miljø, Akvaplan Niva

Havbunnsmineraler – Muligheter for industriutvikling og arbeidsplasser i Norge
Egil Tjåland, Generalsekretær Norsk Forum for Marine Mineraler

Dialog

17:00: Slutt

Skjærgårdscruise på Helgelandskysten med festmiddag på nye Lovund Hotell

18:00 Avreise fra Hurtigbåtkaia ved hotellet
Vi er tilbake på kaia ca. 23:30 

Torsdag 02.juni

08:45 – 10:15

Velkommen og Kulturinnslag

Elisabeth Sæther, Statssekretær, Olje- og Energidepartementet

Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder, Nordland Fylkeskommune

Å bygge Helgeland krever mer en jobb
Geir Seljeseth, Leder Samfunnspolitisk avd. Industri Energi

Rapport: Ringvirkninger og synergier av havvind og maritim næringspark på Helgeland
Even Aarebrot Winje, Partner, Menon Economics

Dialog

10:45 – 12:15

Grønt skift og maritim omstilling
Stein Andre Herigstad-Olsen, CEO, Torghatten

Hydrogen for maritim transport på Helgeland
Svein-Erik Figved, Director Public Affairs, Communication and RDI, Gen2 Energy

Ocean Expo – Havpaviljongen
Sissel Hesjedal, Campus blå

Felles attraksjonskraft – Sammen setter vi Helgeland på kartet
Ida G. Jørgensen, prosjektleder, Kunnskapsparken Helgeland

Auser vi båtan, eller tetter vi hølet?
Ingvill Dahl, Kompetansesenter for Distriktsutvikling

Dialog og Oppsummering

12:15: Lunsj

13:00: Slutt

Overnatting

Ved behov for overnatting ta gjerne kontakt med hotell Scandic Syv Søstre;

– konferansekode “offshorenordland”

Tlf.: +47 75 06 50 00 / e-post: syvsostre@scandichotels.com

Sponsorer

Samarbeidspartnere

Kart

Påmelding: klikk her.

+47 902 14 433

Offshore Nordland