Ocean Cluster Helgeland

Det ledende leverandørmiljøet i nord

Stolt samarbeidspartner med Arctic Energy Partner

Litt om oss

Ocean Cluster Helgeland representerer 43 leverandørbedrifter, forsknings- og utdanningsaktører på Helgeland, med totalt ca 2000 ansatte og en samlet årlig omsetning på ca 6 Mrd NOK.
For mer informasjon se siden om oss.

Satsningsområder

Vi tar en sterk posisjon innenfor de nye havromsnæringene, som havvind og offshore oppdrett, i tillegg til olje- og gassaktiviteten.

Våre bærekraftsmål

Innsatsen for å nå de globale bærekraftmålene påvirker eksisterende verdikjeder og introduserer nye. Ocean Cluster Helgeland har ambisjoner om å bidra til å oppnå følgende av FNs bærekraftsmål:

Våre partnere

Leverandørene på Helgeland har spisskompetanse innen mange forskjellige bransjer.
Det leveres
fra Helgeland – til hele verden.