Våre bærekraftsmål

Innsatsen for å nå de globale bærekraftmålene påvirker eksisterende verdikjeder og introduserer nye. Ocean Cluster Helgeland har ambisjoner om å bidra til å oppnå følgende av FNs bærekraftsmål:

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mål 9:

Innovasjon og infrastruktur
Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Mål 11:

Bærekraftige byer og samfunn
Framtidens byer handler om å gjøre byene og bosetningene inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon
Hvordan din bedrift kan sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre gjennom sirkulær økonomi.

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene
Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.