Satsningsområder

Våre satsningsområder

Vi tar en sterk posisjon innenfor de nye havromsnæringene, som havvind og offshore oppdrett, i tillegg til olje- og gassaktiviteten.

Olje og gass

Mål: Økte leveranser til olje og gass; 2 milliarder i året i leveranser fra nord.

Delmål:

 • Foretrukket forsyningsbase for marine aktiviteter i nordlige norskehav. (Arbeidsområde Basetjenester: Logistikk og avfallshåndtering).
 • V&M-kontrakter Norne, Aasta, Skarv til Nord.
 • Betydelig økt nord-norsk leverandørandel til nye prosjekt. (Arbeidsområde V&M og fabrikasjon).
 • Økt kompetanse på digitalisering (3D-print, 3D-scanning, digital tvilling, med mer). (Arbeidsområde Digitalt kompetanse).
 • Helgelandskysten som hub for distribusjon av energi til havrommet. (Arbeidsområde Energihub Helgeland).

Havvind og havbruk

Mål: Økt aktivitet i nord fra havvind og andre næringer i havrommet.

Delmål:

 • Åpning av områder for flytende havvind i nord.
 • Helgeland som pilotarena for Maritim Næringspark. (Arbeidsområde Posisjonering og mulighetsrom).
 • Etablere bedriftsnettverk innenfor havvind/ maritim næringspark.
 • Kompetanse for framtida: 2 Phd på havvind/ maritim næringspark. (Arbeidsområde Samarbeid og kompetanseutvikling).

Klynge-utvikling

Mål: Attraktiv og bærekraftig klynge

Delmål:

 • God informasjonsflyt internt i klyngen og mellom medlemmer.
 • God synlighet eksternt (Arbeidsområde Kommunikasjon).
 • 50 medlemmer i klyngen.
 • Sterke relasjoner, aktivt samarbeid og involvering i klyngen.
 • *Effektiv prosjektledelse (Arbeidsområde Samarbeid).